Kontakt

Kontaktné informácie

Adresa
Hroznová 2257/40, 911 05 Trenčín

Telefón
(+421) 903 769 454

Športový klub Real team Trenčín, o.z.
Hroznová 2257/40, 911 05 Trenčín

IČO: 36130036
DIČ:2021674479
číslo účtu: SK9011110000001410640005

Príďte pozrieť naše tréningy

ZŠ Na dolinách

Na dolinách 27
911 05 Trenčín

MAPA

ZŠ Veľkomoravská

Veľkomoravská 2160/12
911 05 Trenčín

MAPA