Ivan Kostelný

2. Dan

  • Karate sa venuje od roku 1985.
  • Trénoval v Ekonóm TN, TJ Gymnázium TN, TJ Mladosť TN, VS Trnava, Slovšport Trnava, Ekonóm TN, REAL TN)
  • Karate sa venoval stále ale aktívne začal znova v roku 2014 až v REALE.
  • Rozhodca 1.triedy

Medzi najväčšie úspechy patrí:

  •  3.miesto na Akademických majstrovstvách SR v Žiline